Klasická masáž


Masáž je považována za nejstarší léčebný prostředek. Naší první reakcí na jakýkoli úder či poranění je, že si začneme postižené místo intuitivně hladit a třít, což je vlastně masáž.

Samotný termín „masáž“ je řeckého původu (massó = hníst, třít), obdobná slova se objevují i v ostatních indoevropských jazycích.

Nejstarší zmínky o masáži pocházejí z oblasti Mezopotámie, Egypta a Číny. Můžeme ovšem předpokládat, že masáž jako léčebný prostředek používaly již pravěké kmeny.


Účinky masáže

Rozlišujeme tři druhy účinků masáže – mechanický, biochemický a reflexní.

Mechanický účinek masáže spočívá v tom, že podporujeme návrat odkysličené krve zpět směrem k srdci. To znamená, že se krev, která odevzdala cenné živiny do periferních míst našeho těla, pomocí masáže rychleji vrací k srdci, kde se opět okysličuje a nabírá látky potřebné pro výživu celého organismu. Urychlujeme tak celkovou regeneraci organismu.

Druhý účinek masáže je biochemický. Při dobře prováděné masáži dochází ke změnám i na povrchu kůže. Masáž aktivuje chemické látky (acetylcholin a histamin) našemu tělu vlastní, které jsou v nižší koncentraci. Tyto látky způsobí roztažení povrchových vlásečnic, které jsou uloženy pod kůží a ty se pak naplní krví a dochází ke zčervenání kůže. Reflexně působíme na vnitřní orgány díky plaku na reflexní plosky, které jsou po celém těle.


Vhodně zvolenými masážními hmaty a prostředky dosahujeme odezvy nejen v místě působení, ale i v místech vzdálených a následně tak i v celém organismu. Z tohoto pohledu tak můžeme hovořit o účincích místních, vzdálených a celkových.

 

Místní účinky

Masáž urychluje odstraňování povrchové zrohovatělé vrstvy pokožky, dochází ke zvýšené sekreci potních a mazových žláz

Podporujeme návrat žilní krve do srdce a urychlujeme vyprazdňování lymfatických cév

Rozšířením kapilár se zvyšuje prokrvení, přísun kyslíku a urychluje se tak látková výměna

Snižuje se svalové napětí

 

Vzdálené účinky

Působením na nervová zakončení na povrchu těla vyvoláváme odezvu na vzdálených místech. Jedná se o reflexní účinky masáže, které se projevují změnou prokrvení a zlepšením činnosti hluboko uložených orgánů.

 

Celkové účinky

Jsou příznivě ovlivňovány nervové funkce

Zvyšuje se látková výměna

Nastává změna vnitřního prostředí organismu a činnosti žláz s vnitřní sekrecí

Masáž celkově uvolňuje a navozuje pohodu

  

Indikace (doporučení) klasické masáže

V rekonvalescenci po těžkých chorobách

Při chronických revmatických onemocněních

Při chronických onemocnění dýchacího systému

Při zácpě

U chorob pohybového aparátu

Po některých úrazech a operacích

 

  

Kontraidikace (kdy masáž neprovádíme)

Při stavech mimořádné unavenosti až vyčerpanosti a stavech vyžadujících klid na lůžku

Při horečnatém, akutním zánětlivém a infekčním onemocnění a při podezření na ně

Na kůži postižené chronickým zánětem hnisavým nebo plísňovým

V místech čerstvého poranění a porušení celistvosti kůže

V místech křečových žil a bércových vředů a u zánětu žil

Kratší dobu než 2-3 hodiny po jídle

Při nádorových onemocněních

Při krvácivých chorobách, u pokročilé aterosklerózy a osteoporózy

Při chorobách dutiny břišní, jako jsou průjmy a krvácení do stolice

Masáž břicha při graviditě, dva měsíce po porodu a při menstruaci