Hawajská masáž Lomi lomi

Původní obyvatelé Havaje, vzdáleni tisíce kilometrů od nejbližšího kontinentu díky své izolaci vytvořili unikátní přístup k životu a světu. Vyvinuli svou vlastní filozofii, zvanou HUNA.

Zkrácená forma, jak praktikovat HUNU v každodenním životě:
raduj se z přítomnosti a žehnej jí – vše, co je nyní  obdivuj nebo oceňuj
měj v sebe důvěru – zdroj síly je v tobě
očekávej vždy jen to nejlepší - a žádné kompromisy

Dosáhli také skutečné dovednosti v léčení fyzických i psychických vztahů. Lomi-lomi masáž je její přirozenou součástí (Lomi se překládá jako masírovat, drhnout, třít).

Lomi lomi masáž je založena na rytmických pohybech, které vycházejí z posvátného havajského tance hula. Pomocí pohybu rukou, gest, symbolů a vnitřního vyzařování uměli Havajci předávat pověsti a legendy, vyjadřovat vztah k druhému člověku, ale i hluboké životní pravdy. Svým vnitřním vyzařováním a pohybem těla dokázali sdělit i to, co slovy říct nejde. Masáž Lomi lomi využívá podobný princip.
Dlouhé, jemné tahy se střídají plynule se silnějšími tlaky v pravidelném rytmu. Tyto pohyby připomínají nejen tanec hula ale i ladné pohyby vln oceánu. Masáž je prováděna nejen prsty a dlaněmi, ale i předloktími a lokty. 

Dochází k hluboké relaxaci a regeneraci tkání, k propojení fyzické, emoční i psychické úrovně. Masáž je příjemná a velmi účinná, uvolňuje svalové spasmy a odlehčuje bolesti. Právem je označována za klenot mezi masážemi a je také nazývána laskavé nebo také milující ruce.

Masáž je jedna z nejstarších a nejsilnějších léčebných metod a Lomi Lomi je jedna z jeho nejhlubších forem – je to masáž zcela unikátní. Díky uvolnění mysli (rozumu/ducha) i těla podněcuje vrozenou, v každé osobnosti existující uzdravující sílu.

 

 

Lomi lomi masáž  ze svatyní Havajských ostrovů v dávných dobách praktikovaný kahuny (mistry) v Heiau (svatyních) jako rituál přechodu do nové etapy života. Havajci věří, že zdraví (ola) je stav volného proplouvání energie v těle a nemoc (ma´i) se projeví tehdy, když je toto proplouvání na delší čas zablokováno. Zablokovaná energie se ukládá ve svalech ve vrstvách a vytváří napětí. Pokud vůbec neuvolňujeme napjaté svaly, mohou se v těle tvořit chronické blokády, které způsobují bolesti páteře, omezenou pohyblivost kloubů, migrény a další útrapy. Zná je většina lidí pracujících a žijících pod tlakem a ve stresu. Uvolněním nahromaděného napětí může dojít k hlubokým změnám na úrovni fyzické, psychické i duchovní.


Abychom porozuměli velkému významu masáže Lomi Lomi, je nutné porozumět havajské filosofii Huna, a také tomu, jaký má vztah k funkci těla a uzdravování. Základním předpokladem  Huny je skutečnost, že všechno hledá harmonii a lásku.
Aby byla masáž uzdravující, musí ji doprovázet láska a úplné soustředění se na klienta. Důležité zde jsou starostlivé ruce a milující srdce.

Ti, kteří se učí masáži Lomi lomi se současně učí, aby jejich láska plynula prostřednictvím rukou a spojila se s duší přijímajícího masáž. Uzdravování je výsledkem lásky přijímané a dávající. Pro Havajce znamená láska toleranci a odpuštění, nehodnocení (neposuzování) a akceptaci, soucítění a úctu (důstojnost). Všechny tyto aspekty masáž provázejí. Přelévání energie, která vzniká plynulými pohyby, spojenými s dotyky pomáhá uvolnit staré názory, vzory i chování, které nás omezují, o kterých se domníváme že jsou uloženy v mozku, jsou ale uloženy ve všech buňkách našeho těla. Podle havajského vnímání je průtok energie blokován nadměrným napětím svalů, které způsobuje bolest a nemoc.

Schází-li harmonie, cítíme bolest fyzickou, mentální, emocionální a duchovní. Lomi lomi  pomáhá odstraňovat blokády, uvolnit energii a tím léčit. Havajci považují všechny úrovně těla za jeden celek a věří, že pokud je uzdravována jedna část, má to současně vliv na zbytek těla. Lomi lomi je tedy nejen zkušeností fyzickou, ale rovněž léčebně působí na činnosti mozku, na emocionální i duchovní stav. Masér nepovažuje klienta za někoho, kdo se “pokazil” ale za někoho, komu je třeba pomoci v návratu k vnitřní harmonii. Je nutné pamatovat na to, že masér neléčí, pouze ulehčuje léčení.


Lomi lomi  je ve spojení s pozitivní filosofií Huna více než masáž, je to duchovní cesta do vlastních hlubin, která:

zvyšuje energetickou úroveň, přináší hluboké uvolnění,
upravuje lymfatický, tepenný a žilní systém, odstraňuje bolesti páteře a kloubů,
zlepšuje dýchání, trávení i vyprazdňování, harmonizuje nervový systém,
odstraňuje ze svalů toxické usazeniny, zlepšuje pohyblivost kloubů,
pomáhá léčit neurózu, nespavost a migrény,
pomáhá uklidňovat zvýšené stavy psychického napětí a neklidu,
zlepšuje stav kůže (celulitida) a podporuje hubnutí,
uvolňuje napětí a stará schémata, umožňuje vytoužené změny,
umožňuje procítit (pocítit) hluboký klid mysli,
navrací přirozený stav radosti bytí ve vlastním těle,
pomáhá s navracením harmonie těla, mysli a ducha.

Lomi Lomi je masáží celého těla s využitím směsi olejů.  Je vhodné dohodnout si sérii masáží od 5 do 10, aby se všechny v těle probíhající změny a stav rovnováhy ustálil.